O13 relikwie uit 1939 duikt op

Enkele Weken geleden schafte een Scheveningse dame een portretje met lijst aan op een antiekmarkt ergens in Nederland. Het portret stelt een jong meisje voor, op het eerste gezicht een houtkool- of potloodtekening. Tot zover niets bijzonders.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De achterzijde intrigeerde haar echter des te meer en ondernam pogingen hier duidelijkheid over te krijgen…..

De achterzijde is voorzien van een aantal z.g. visitekaartjes van  (Engelse) officieren met erbij geschreven: Captain and officers, Hr.Ms. onderzeeboot O13.

Een zoektocht langs diverse (digitale) instanties volgde. HMS Ajax & River Plate Association in Engeland, het Marinemuseum te Den helder en Stichting Nabestaanden Onderzeeboten 1940-1945 en tenslotte de Traditiekamer van de Onderzeedienst zelf.

De Traditiekamer kwam al vrij snel tot de conclusie dat het hier een lijstje betrof uit juni 1939, tijdens een havenbezoek van de O13 te Curaçao.

het verhaal lijkt als volgt te zijn:
HMS Ajax was gedurende de dagen dat Hr.Ms. O 13 te Curacao was (De O 13 was van 11-05-1939 tot en met 31-07-1939 in West Indie) enige dagen aldaar. Er is toen op 23 juni 1939 een receptie met diner  ten huize van de Gouvernement gegeven. Hier waren o.a.  aanwezig de cdt van de Ajax (C. Woodhouse)  en 2 officieren. Van de O 13 de ltz1 Tichelman en van Dulm. Ook waren er twee jongedames aanwezig nl. C. von Freitag Drabbe en H Delvalle.
Op 26 vind aan boord van HMS Ajax een ’tegenbezoek’ plaats. Het heeft er alle schijn van dat de toenmalige commandant van de O13 (Ltz van Dulm) ook op dit tegenbezoek op de Ajax aanwezig was.

De vragen waar we nog mee zitten zijn de volgende:

  1. Het portretje van het meisje is mogelijk door een opvarende van de O13 gemaakt met de bijschrijving “kassmir ’45”. Dit zou mogelijk kunnen verwijzen naar het potloodmerk ‘Kassmir met een hardheid van 45). Wie zou dit meisje kunnen zijn en wie zou dit getekend kunnen hebben?
  2. Zou iemand (Cdt van Dulm) dit lijstje van visitekaartjes hebben voorzien, gekregen op de receptie op de 23e juni en als ‘binnenkomer’ c.q. presentje aan de longroom van HMS Ajax hebben aangeboden? Waar heeft dit lijstje al die jaren rondgezworven?Vervolgonderzoek zal moeten uitwijzen wat het exacte verhaal rond dit portret met lijstje precies heeft gehad. In ieder geval lijkt het geheel authentiek en een relatie te hebben met de O13. Wellicht kan iemand hier wat zinnigs over zeggen men kan ons verder helpen? In dan geval graag contact opnemen met traditiekamer.ozd@gmail.com

Het portretje wordt  op zaterdag 18 juni a.s. aan de Traditiekamer van de Onderzeedienst teruggegeven door de Schevenings dame tijdens het havenbezoek van Zr.Ms. Zeeleeuw in Scheveningen.