Privacybeleid

Het belang van privacy

Stichting Nabestaanden Onderzeeboten (SNO) is eigenaar van en beheert de website http://www.stillonpatrol.eu. Stichting Nabestaanden Onderzeeboten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen.

Contactgegevens

Stichting Nabestaanden Onderzeeboten (SNO)
Heereweg 9
1901 MA  Castricum
+31 251 655307
comite@onderzeeboot.org

Persoonsgegevens die SNO  verwerkt

SNO verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van de diensten van stillonPatrol.eu en/of omdat u deze gegevens zelf aan SNO verstrekt. Dit is het geval wanneer gebruik maakt van een van de website(s), het contactformulier of op een andere wijze uw belangstelling kenbaar maakt (in correspondentie of telefonisch).

Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door SNO, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u gebruik maakt van de website(s) van SNO, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers zijn te identificeren:

 • locatiegegevens;
 • gegevens over activiteiten (surfgedrag) op de website(s) en
 • internetbrowser en apparaat type.

Als u gebruik maakt van de nieuwsbrief van SNO website(s), worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw e-mailadres
 • in sommige gevallen uw voor- en achternaam
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt.

Als u als bezoeker gebruik maakt van het contactformulier van SNO, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • uw voor- en achternaam;
 • uw e-mailadres;
 • in sommige gevallen uw telefoonnummer
 • uw internetbrowser en apparaat type en
 • overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt.

Verwerkt SNO bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website(s) heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens gegevens te verzamelen over websitebezoekers. SNO kan echter niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt SNO ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door SNO worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat SNO onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt SNO u contact met ons op te nemen. SNO zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

SNO verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar diensten. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u als bezoeker gebruik maakt van de website(s) van SNO worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • voor het analyseren van gedrag op de website(s) van SNO teneinde daarmee de website(s) te verbeteren;
 • voor het analyseren van surfgedrag over de website(s) van SNO
 • SNO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Als u gebruik maakt van de nieuwsbrief van SNO website(s), worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan deze gebruikt worden om u als bezoeker te informeren over voor u relevante en interessante informatie van SNO. Uw e-mailadres wordt voor onbepaalde tijd bewaard. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden.

Indien SNO uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet SNO dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

Hoe lang bewaart SNO gegevens?

SNO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen.

Deelt SNO persoonsgegevens met derden?

SNO deelt uw gegevens niet met derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van een wettelijke verplichting.

Leveranciers

Wij maken gebruik van de volgende leverancier die persoonsgegevens verwerkt namens SNO, met wie een verwerkersovereenkomsten afgesloten is, t.w. MailChimp (nieuwsbrieven).

Google Analytics

Om bezoekersgedrag te meten en te analyseren maakt SNO gebruik van Google Analytics. Om uw privacy te waarborgen is Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld:

 • er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten;
 • er wordt gebruik gemaakt van Anonymize IP;
 • de optie ‘gegevens delen’ staat uit;
 • de functie voor User ID’s is niet ingeschakeld en
 • er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 50 maanden. Na die periode wordt de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd.

Hoe analyseert SNO uw websitebezoek?

SNO maakt gebruik van analytische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

SNO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Inzage in en correctie van uw gegevens

U heeft het recht de persoonsgegevens die SNO van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij SNO deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar comite@onderzeeboot.org

Klachten

Indien u van mening bent dat SNO uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van SNO op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

SNO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om gegevens veilig te versturen via het internet heeft onze website een SSL-certificaat geïnstalleerd. Dit protocol creëert een versleutelde verbinding tussen een webserver en een internetbrowser. Deze verbinding zorgt ervoor dat alle gegevens, die tussen de webserver en browser worden verstuurd, geheim blijven.

Functionaris gegevensbescherming

SNO heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG draagt onder meer zorg voor het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens door SNO, het inventariseren van gegevensverwerkingen en het adviseren over technologie en beveiliging.

Als u ondanks het bovenstaande vermoedt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, denkt dat misbruik is gemaakt van uw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens onvoldoende door SNO wordt gewaarborgd, stuur dan een mail naar comite@onderzeeboot.org

Vragen

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of anderszins wilt reageren op het door ons gehanteerde privacybeleid dan kunt u contact opnemen:

 • Per e-mail: Stef/Jouke
 • Per telefoon: +31 251 655307
 • Per brief aan: Stichting Nabestaanden Onderzeeboten (SNO)

Heereweg 9
1901 MA  Castricum