Poolse onderzeeboot Orzel (vertaling: Adelaar/Eagle)

De geschiedenis van de Orzel is nogal een memorabele historie voor Polen. Deze historie bevat heldhaftigheid en lef en mogelijk daardoor is het terugvinden van de ‘still on patrol’ zijnde Orzel een uitdaging die men in Polen zeer serieus neemt. Voor deze historie wil ik u verwijzen naar de website van Traces of war.

Er bestaan rond de O13 en de Orzel ook een aantal grote overeenkomsten, want beide zijn….

  • op dezelfde werf gebouwd (De Schelde, Vlissingen)
  • Mogelijk in hetzelfde Noordzeegebied verloren. Orzel vertrok op 23 mei 1940 vanuit Rosyth richting het Skagerak en zou in de eerste week van juni zijn vergaan
  • Orzel is net als de O13 ook nog ‘still on patrol’
  • Naar de Orzel wordt ook zeer actief gezocht door o.a. het Poolse Santi team.

Het mag duidelijk zijn dat projectgroep  O13 en het Poolse Santi team nauwe banden met elkaar onderhouden en hun informatie delen. Het zou zo maar kunnen dat het Santi team, op zoek naar de Orzel op de O13 stuit, of andersom…….

Bronnen:
https://santiodnalezcorla.pl
https://www.tracesofwar.nl/articles/2220/Poolse-onderzeeboten-van-de-Orzel-klasse.htm

http://www.allaboutshipping.co.uk/2020/03/31/latest-santi-find-the-eagle-expedition-finds-wrecks-in-north-sea-minefields