Nieuwe zoektocht op zee naar O 13

Op 29 juni 2023 zal de Mijnenbestrijding Module Groep (MMG) van de Koninklijke Marine uitvaren om nieuwe testen uit te voeren met onderdelen van de Mine Counter Measures-toolbox waar ook de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen straks mee gaan opereren. Het projectteam O 13 zal de MMG gaan vergezellen en het plan is om tegelijkertijd weer een aantal interessante locaties te onderzoeken m.b.t. de O 13.
Hierbij zal gebruik worden gemaakt van autonome, onbemande systemen die t.z.t. het bestrijden van mijnen op een veilige afstand mogelijk maken.

Met name een positie op zee welke tot stand is gekomen na een nieuwe, zeer uitvoerige reconstructie van het z.g. ‘Wilk incident’ wordt interessant. Dit z.g. ‘incident’ is tenslotte nog steeds één van de theorieën m.b.t. de O 13. Dit wordt dus enigszins een spannende gebeurtenis voor het hele team.

De zoektocht zal beginnen vanuit Dundee waar eerst een havenbezoek afgelegd zal worden. Een kranslegging bij het onderzeedienst monument in Dundee staat ook op het programma.
Rond 14 juli wordt de Geosea weer terug verwacht in Den Helder.