De O13 opnieuw tot leven gebracht dankzij Georg Pauwen

Georg Pauwen is de schoonzoon van Johannes van Oppen, die op zijn beurt een neef is van Willem Anthonie de Moel, korporaal machinist op Hr.Ms.O13 ten tijde van haar vergaan in de Noordzee. Georg heeft een speciale interesse voor het maken van 3-dimensionale tekeningen.
In januari 2021 bladerde hij met zijn schoonvader door oude fotoalbums. Hier kwamen zij foto’s tegen van Willem de Moel, en daarmee kwamen de verhalen die zijn interesse wekten voor het mysterie rond de verdwijning  van de O13. Georg nam contact op met de Stichting Nabestaanden Onderzeeboten om meer over de O13 te weten te komen. Uiteraard werd hij door de projectleider ingelicht over de lopende activiteiten en zoektochten die al vanaf 2005/2006 worden ontplooid.
Georg zijn wens was om iets voor het project te doen, waarop in overleg met Jouke Spoelstra het idee naar boven kwam om een 3D tekening te maken van de O13. Deze zou kunnen worden gebruikt voor publicitaire doeleinden, maar wellicht ook op andere vlakken van dienst kunnen zijn. Het model kan bijvoorbeeld worden ingevoerd in de onderzeebootsimulator van de KM, waar we nu bezig zijn om het operationele plaatje van de oorlog in de Noordzee zichtbaar te maken. Hiervoor wordt het model zoveel als mogelijk gemodelleerd zoals zij in de juni dagen van 1940 operationeel heeft rondgevaren.

Ook kan het model gebruikt worden om onderdelen  van een wrak “zichtbaar” te maken; onderdelen zijn wellicht gemakkelijker te herkennen als ze 3-dimensionaal kunnen worden vergeleken. In de loop van de tijd kwam een derde mogelijkheid naar voren: een model helpen bij het beoordelen van beelden van scheepswrakken op de zeebodem. Als het model van de boot in een eventueel onderzeebootachtig wrak past, dan zou dit tot verder onderzoek kunnen uitnodigen.

Ten slotte zou een model in 3D kunnen worden geprint en beschikbaar gemaakt kunnen worden voor nabestaanden en andere geïnteresseerden.
Zo gezegd, zo gedaan. Met hulp van tekeningen van de O12 klasse onderzeeboten, een groot aantal foto’s en enkele filmbeelden ging Georg aan de slag om een opzet te maken. Na enkele maanden hard werk , waarbij een nauwe wisselwerking via Teams meetings werd onderhouden, nadert het project nu zijn voltooiing.

Hierbij alvast een voorproefje. Een aantal details wordt nog verbeterd, maar het geeft een goed beeld hoe de O13 “dichterbij” kan worden gebracht.
Verbeterde versies zullen daarna ook gepubliceerd blijven worden.

Zie ook deze kleine animatie: https://youtu.be/3hMWkWibrgo