4. Gezonken door een technisch mankement

Scenario 4

In de Tweede Wereldoorlog zijn zeven onderzeeboten van de Koninklijke Marine door vijandelijk handelen verloren gegaan, maar slechts zes zijn er gelokaliseerd …

Hoofdlijnen scenario 4

De onderzeeboot zou verloren kunnen zijn gegaan door een technisch mankement, bijvoorbeeld een grote waterlekkage, een batterijexplosie of koolmonoxidevergiftiging van de bemanning.

Bewijs voor deze theorie

In de praktijk zal een bewijs voor een dergelijke oorzaak wellicht nooit bewezen kunnen worden.