Op een mijn gelopen in (Duits) mijnenveld 16a of 16b of een ander mijnenveld

Scenario 1

Een aantal Duitse mijnenvelden waren vóór 12 juni bekend. Vele zijn in 1939 en in het voorjaar van 1940 gelegd. Ons onderzoek richt zich op vele mijnenveld gerelateerde vragen.

Enkele mijnen ‘sperres’ zijn in april-mei 1940 aangebracht en het bestaan ervan was mogelijk (nog) niet bekend aan geallieerde zijde.
Het betreft m.n. de minensperres 16a-16b-17-17a. Het onderzoek richt zich ook hierop.

Aan Engelse zijde waren ook mijnenversperringen aangebracht. Deze lagen voornamelijk voor de Engelse oostkust, ter verdediging van een mogelijk naderende invasie vanuit het vaste land. Deze laatste mijnenvelden waren bekend bij in- en uitgaande eenheden van en naar Engelse havens (zoals Dundee)

Losgeslagen mijnen kwamen toen (én nu nog steeds) echter ook met grote regelmaat voor en dreven (slecht zichtbaar) op de golven van de Noordzee…..

Hoofdlijnen scenario 1

Onderzoeksvragen

  • Welke Duitse mijnenvelden waren op welk moment gelegd en door wie?
  • welke mijnenvelden waren bekend aan geallieerde zijde?
  • had men in Engeland deze informatie voorhanden toen geallieerde onderzeeboten het zeegat uitgingen?
  • Over welke mijnenveld informatie beschikte de O13 bij vertrek op 12 juni 1940?
  • Met de kennis van nu, het in kaart brengen van alle Duitse en Geallieerde mijnenvelden.

Bewijs voor deze theorie

Zal mogelijk pas beantwoord worden zodra het wrak van de O13 gevonden wordt. Onderzoek zou pas dan de mogelijkheid van een mijnen-explosie kunnen bevestigen. Tot die tijd wordt alles m.b.t. deze mijnen theorie niet uitgesloten.