In de Tweede Wereldoorlog zijn zeven onderzeeboten van de Koninklijke Marine door vijandelijk handelen verloren gegaan, echter zijn er maar zes gelokaliseerd …

Scenario’s

Alle mogelijke scenario’s en hypotheses omtrent de verdwijning van de O13 worden onderzocht. Van mogelijke tot de meest onwaarschijnlijke scenario’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van alle informatie die wereldwijd voorhanden is. Nauw contacten met (inter)nationale onderzoekers, wetenschappers, instanties en industrieën.

Hopelijk zal ergens de naald in de hooiberg gevonden worden…..

Onderzoek

Het onderzoek richt zich momenteel met name op het in kaart brengen van alle wrakken in de Noordzee. Van vele wrakken  is de identificatie reeds bekend maar van vele ook nog niet. Door gebieden te selecteren met betrekking tot de O13 en de daar bekende én onbekende wrakken te bezoeken en te identificeren zou het net zich rond de O13 zich kunnen sluiten. Dit is een proces van ‘lange adem’ maar het kan ons niet snel genoeg gaan.
Ook blijft archiefonderzoek voortdurend een punt van aandacht. Speciale aandacht gaat naar de z.g. Kriegstagebüchen (KTB’s) van Duitse eenheden rond Noorwegen. Wellicht staan hier nog niet eerder onderzochte gebeurtenissen in vermeld.

Ook blijven we aandacht vragen voor ons project omdat we sterk de morele plicht voelen om deze boot en bemanning ’thuis te brengen’.

Hypotheses/scenario’s

De O13 zou;

  1. op een mijn gelopen kunnen zijn
  2. door (Arado) vliegtuigen van het Duitse oorlogsschipschip, de Scharnhorst tot zinken zijn gebracht
  3. op de terugweg aangezien zijn voor een Duitse U-boot en geramd zijn door de Poolse onderzeeboot Wilk (Wilk incident)
  4. gezonken zijn door een technische oorzaak
  5. zijn overgelopen naar de Duitsers
  6. ingezet zijn voor een geheime missie
  7. gezonken t.g.v. Duitse schnellboten op 25 mei
  8. gezonken door dieptebommen van squadron rond het Duitse slagschip Scharnhorst
  9. gezonken t.g.v. Duitse schnellboten op 12 augustus 1940