5. Overgelopen naar de Duitsers

Scenario 5

In de Tweede Wereldoorlog zijn zeven onderzeeboten van de Koninklijke Marine door vijandelijk handelen verloren gegaan, maar slechts zes zijn er gelokaliseerd …

Hoofdlijnen scenario 5

Zelfs de meest onwaarschijnlijke theorieën worden niet uitgesloten, deze dus ook niet.

Onderzoek

Mede naar aanleiding van o.a. een passage uit het boek ‘op erewoord’ van J.N.J. van der Meij (ISBN …..) waar in vermeld wordt dat de lichte Duitse strijdkrachten nabij de Haaksgronden op 18 of 19 juni 1940 een (mogelijk Nederlandse) onderzeeboot met dieptebommen hadden aangevallen en vernietigd.

Bij monde van een Duitse Kapitein ter zee, een chef Duitse staf die zich afvroeg of het de bedoeling zou kunnen zijn geweest dat deze onderzeeboot zich mogelijk wilde overgeven. De schrijver (toenmalig jongste officier van het bureau) zou deze vraag hebben doorgegeven aan de commandant der Marine Willemsoord, Schout bij nacht H. Jolles.

Link naar boekpassage J.N.J. van der Meij

Bewijs voor deze theorie

Informatie uit archief- en historisch onderzoek  omtrent ‘overlopen’  blijft punt van aandacht echter wordt een dergelijk scenario als onwaarschijnlijk gezien.