O13 gezonken t.g.v Duitse Schnellboten

Scenario 7

In de Tweede Wereldoorlog zijn zeven onderzeeboten van de Koninklijke Marine door vijandelijk handelen verloren gegaan, maar slechts zes zijn er gelokaliseerd …

Hoofdlijnen Schnellboot scenario

De theorieën dat de O13 op 26 mei  1940 vernietigd zou zijn door een Duitse ‘Schnellboot’ wordt ingegeven door verschillende berichten vanuit verschillende bronnen.

Onderzoek

Het is echter belangrijk om de ware aanleidingen achter deze berichten te achterhalen en niet lukraak uit te gaan van deze gegevens als feiten.

Ook de fantasierijke passage uit het dagboek 1940-1945 waarbij de O13 genoemd wordt zal worden meegenomen in onze onderzoeken. In deze passage wordt op 12 augustus t.h.v. de Scheveningse pier een gevecht geleverd tussen Duitse Schnellboten en een Nederlandse onderzeeboot de O13. Ondanks het feit dat het een ooggetuigenverslag uit 2e hand betreft, wordt dit niet geheel terzijde geschoven (zie scenario 10)

bron:
T.M. Sjenitzer-van Leening (red.),
Dagboekfragmenten 1940-1945.
Veen, Utrecht / Antwerpen
1985
www.dbnl.org

Vooralsnog blijven bovenstaande theorieën redenen van onderzoek. Vooralsnog gaat we echter uit van de volgende (vaststaande) feiten;

  1. De O13 arriveerde op 12 mei 1940 in Portsmouth, Engeland
  2. Na enige modificaties aan het communicatiesysteem en wat kleine reparaties voerde de O13 vanuit zuid-Engeland een tweedaagse patrouille uit op 29 mei en 1 juni ter ondersteuning van de evacuatie in Duinkerken.
  3. Op 3 juni voerde de O13 een transit uit richting het Schotse Dundee, onder begeleiding van H.M.S. White Bear en arriveerde op 6 juni in Dundee
  4. Op 11 juni zijn er buitengaatse radio beproevingen uitgevoerd en een dag later vertrok de O13 om haar tweede Noordzee patrouille uit te voeren richting het Skagerak (57°30’N/005°30’E)

Bron: Report Adm. Horton, 24 juni

Een kleine opsomming  van dergelijke theorieën wordt ook gegeven op de O13 website van F. Rienstra

http://home.hccnet.nl/f.rienstra/Rienstra/Duitse-Schnellboote-bij-Den-Helder.html

Bewijs voor deze theorie

Geen