ingezet voor een geheime missie

Scenario 6

Deze theorie is tot stand gekomen door een verklaring van een toenmalig marineman die aan het eind van de oorlogsjaren in het Schotse Dundee geheime documenten zou hebben moeten vernietigen. Naar zijn zeggen heeft hij daarbij een document onder ogen gekregen die insinueerde dat de O13 een geheime missie richting Holland zou uitvoeren. Deze opdracht zou hebben ingehouden dat de O13 enkele ‘belangrijke’ personen boven de Nederlandse kust moest oppikken.

Onderzoek

Deze theorie wordt in de lopende onderzoeken meegenomen. Het zenden van de O13 richting Holland was, gezien de situatie in die dagen, onwaarschijnlijk. Zelfs als dit op basis van een persoonlijke verklaring jaren later wordt aangegeven. Mogelijk geven (nog) gesloten archieven in Engeland aanleiding om deze theorie verder  te onderzoeken.

Bewijs voor deze theorie

Nog niet gevonden